HANDELSBETINGELSER HOS BEHELPFUL

Generelle oplysninger

BeHelpful v/ Betina Poulsen

Svalelunden 25

8800 Viborg

CVR nr.: 32709923

Telefon: 60143200

E-mail: bp@behelpful.dk

Hos BeHelpful tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

BETALING DIREKTE FRA HJEMMESIDE

BeHelpful modtager forudbetaling på Klippekort med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og Bankoverførsel. Alle beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Der tages forbehold for prisfejl.

BETALINGS- OG HANDELSBETINGELSER

  1. Fakturaen sendes pr. mail gennem dinero.dk. Det er derfor en betingelse at kunden kan modtage mails.
  2. Det er kundens eget ansvar, at tilsikre at fakturamailen ikke ender i spamfilteret og bliver betalt rettidigt.
  3. KLIPPEKORT faktureres forud ved indgåelse af aftale og arbejdet påbegyndes efter modtaget betaling.
  4. Abonnement pakkerne HelpSoMe LIGHT, BASIS og PLUS betales forud ved indgåelse af aftale og herefter fremsendes faktura hver 20. i måneden.
  5. Betales faktura ikke, så bliver opgaverne sat på standby indtil betaling er modtaget.
  6. Der sendes en betalingspåmindelse efter 10 dage
  7. Rykkergebyret er 100 DKK for 1. og 2. rykker, med en betalingsfrist på 8 dage.

 

TILBUDSGIVNING PÅ PAKKERNE
Tilbud er som udgangspunkt gældende for 30 dage med mindre andet aftales. Priser er som udgangspunkt som ses på de enkelte pakker. Der kan dog aftales flere ydelser, som kan afvige i de forskellige kundeforhold.

Ved brug af samarbejdspartnere (såsom tekstforfattere, webudviklere) afregnes der som udgangspunkt altid direkte mellem samarbejdspartner og kunde. Det vil til enhver tid være samarbejdspartnerens handelsbetingelser som er gældende ved en evt. aflysning.

BeHelpful hæfter IKKE for udgifter fra samarbejdspartnere som er en del af et projekt. Dvs. aflyses et projekt hvor der bruges samarbejdspartner, vil det være samarbejdspartnerens handelsbetingelser som er gældende.

Tilbud som er accepteret men som kunden ikke ønsker at benytte, vil blive opkrævet for den brugte tid på projektet samt de udgifter der måtte være opstået.

OPSIGELSE AF SAMARBEJDET
Når du har indgået aftale om fast månedlig samarbejde, har du som udgangspunkt 1 måneds opsigelse sidste dag i måneden. Dette skal ske pr. mail til bp@behelpful.dk.

Hvis der skulle være tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

RETURRET

Der gives 14 dages fuld returret på købet igennem hjemmesiden. Perioden regnes fra den dag hvor du bestiller pakken/klippekortet. Fortrydelse skal anmeldes til BeHelpful senest 14 dage efter købet. Meddelelsen skal gives pr. mail på bp@behelpful.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret.

Retten til at fortryde frafalder så snart arbejdet/ tjenesteydelsen er påbegyndt med forudgående aftale med forbrugeren selv.

LEVERING

Du kan købe min hjælp enten som klippekort eller ved at vælge en abonnementsløsning. Vi aftaler opgaverne og du betaler forud. Arbejdet påbegyndes når betaling er modtaget eller efter aftale. Efter betaling er det ikke muligt at ændre til et lavere eller højere antal timer.

Har du købt et klippekort, vil du modtage et login til din egen HUB-side, så du altid kan se status på dine opgaver og klip. OBS: dine klip på dit klippekort skal være brugt senest ét år efter modtaget betaling. Du vil modtage en email, når timerne er ved at være brugte og så kan du beslutte dig om du vil købe flere klip.

Fraskrivelse af juridisk ansvar vedr. korrekt håndtering af persondata i kundens virksomhed.

BeHelpful er ikke en juridisk rådgivende virksomhed og det er til enhver tid kundens eget ansvar at sørge for, at dansk såvel som EU lovgivning (herunder persondatalovgivning) er overholdt i deres virksomhed. Ønsker du juridisk rådgivning om fx datahåndtering anbefaler jeg, at du kontakter en advokat, da denne også vil kunne hjælpe dig med de utrolig mange tilpasninger, muligheder og forbehold som afhænger af netop din virksomhed.

BeHelpful rådgiver alene om SoMe marketingstrategier, producerer og publicere indhold. Alle spørgsmål og ønsker til hjælp til korrekt håndtering af persondata i forbindelse med udarbejdelse af marketingaktiviteter, må og skal alene ses som en række forslag til løsning ud fra “generel best practice”.

BeHelpful fraskriver sig dermed ethvert juridisk ansvar for den enkelte kundes egen håndtering af data, om kunden efterlever lovene i sin helhed samt den nye datalovs indtræden 25. maj 2018. Dette er gældende for online produktioner såvel som data på sociale medier og i grafiske produktioner gældende både før, under eller efter udarbejdelse samt for data som er placeret på kundens server eller i kundens navn.

Det er naturligvis klart, at BeHelpful selv gør sit ypperste for at overholde datalovgivningen i egen virksomhed og at alle leverede produkter og services mv. til kunder leveres i god tro om at dette overholdes. Det er her meget vigtigt at fremhæve, at det i sidste ende alene er kundens eget ansvar at forsikre sig om lovgivningen overholdes.

KLAGEMULIGHEDER

En klage over en tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Link: https://naevneneshus.dk/

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mail adresse: bp@behelpful.dk